ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 2561

 

สมัครออนไลน์   l   เอกสารโครงการ   l   คุณสมบัติ   l   กำหนดการ   l   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

 

การเตรียมตัว/เสื้อผ้า/ของใช้

1. แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น สามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้

2. เสื้อผ้าที่สามารถเปียกน้ำได้ จำนวน 2 ชุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

3. ยารักษาโรคประจำตัว

4. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ยาสระผม

5. สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครทางอีเมล ให้นำส่งเอกสารตัวจริงใน วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เมื่อกรอกฟอร์มสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โปรดนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

     1. หนังสือสัญญาข้อตกลงและให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ  (download ที่นี่)

     2. แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและแบบฟอร์มขออนุญาตจากผู้ปกครอง (download ที่นี่)

     3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     4. สำเนาบัตรนักศึกษา/นิสิต  (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 

 

 

สแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ส่งไปรษณีย์ไปยัง

      ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำครั้งที่ 5

      กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

      118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240    

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 027273287 , 027273289 , 027273452 - 3