Sidebar

อาคารกีฬาและสโมสรนักศึกษา

          ประกอบด้วย

ชั้น 1ห้องพยาบาล, โรงอาหาร

ชั้น 2สนามกีฬาในร่ม

ชั้น 3-4   Fitness

ชั้น 5 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

ดาดฟ้าสวนดาดฟ้านวมินทร์