Sidebar

 

เยี่ยมชมนิด้า

บนพื้นที่ 44 ไร่ นิด้าปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมโดยรอบอาคาร การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่า สิ่งก่อสร้างต่างๆ ถูกสร้างขึ้น ให้มีความสวยงาม.

นิด้า แคมปัสทัวร์

Sample Images

โทรทัศน์ออนไลน์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง กลุ่มงานจึงจัดทำเว็บไซต์โทรทัศน์ออนไลน์ขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่านโทรทัศน์ออนไลน์ได้.

ทีวีนิด้า

Sample Images

ทำเนียบศิษย์เก่า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 กว่า 48 ปี ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 70,000 คน.

ข้อมูลทำเนียบศิษย์เก่า

ศิษย์เก่าดีเด่น

สถิติผู้เข้าชม

Today 2

Week 46

All 67205

Kubik-Rubik Joomla! Extensions