Sidebar

กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (NIDA USR)  โดยจัดตั้งกล่องรับบริจาคตามจุดต่างๆ และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา หน่วยงานในสถาบันร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เมื่อวันอังคารที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบัน ร่วมเดินทางไปมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมสิ่งของบริจาค อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อช่วยเหลือน้องๆ ณ ศูนย์พัฒนาเยาวชน ปนัดดา จันทร์อุดร ตั้งอยู่ที่ ซ.นวลจิตร ถ.เอกมัย 30 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ